Jogi nyilatkozat

Felelősségi nyilatkozat

A https://www.vetscan.hu/ alatt elérhető honlapot a Vet-Scan Képalkotó Diagnosztika Kft. üzemelteti.  A honlapon szereplő tartalmak (kép, szöveg, videó, adat) tulajdonosa és szerzői jog jogosulja a Vet-Scan Képalkotó Diagnosztika Kft.

A honlapon található anyagokat kizárólag általános tájékoztatás céljából bocsátjuk ingyenesen az érdeklődők rendelkezésére. A megjelent információk semmilyen esetben nem minősülnek szakmai tanácsnak. Amennyiben tanácsra van szüksége, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Mindent megteszünk azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljeskörű és naprakész legyen. Mindamellett nem vállalunk felelősséget az oldalainkon megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk eredményeképp fellépő következményekért. Nem vállalunk továbbá semmilyen felelősséget a honlap használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges károkért.

A honlap külső weboldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső weboldalakat független harmadik felek üzemeltetik, amelyekre jelen honlap üzemeltetője nincs befolyással, ezért nem felelős az ilyen weboldalak elérhetőségéért, tartalmáért, felhasználásáért, vagy az ezen oldalakon adott esetben megvalósuló adatkezelésekért.

A honlapon megvalósuló adatkezelésekről (ideértve az alkalmazott cookie-k használatával kapcsolatos adatkezelést is) a https://www.vetscan.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ felületen tájékozódhat.

Szerzői jogi nyilatkozat

A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik. Minden jog fenntartva. Ez a honlap sem egészben, sem részben, sem írásban, sem szóban, semmilyen média formátumban nem reprodukálható. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tehát ha a honlapról bármely célból adatokat, képet, szöveget tölt le vagy használ fel a látogató, akkor minden esetben engedélyt kell kérnie a szerzői jog jogosultjától. Az engedély megadása után pontos hivatkozással kell ellátnia az írásos, vagy más média formátumban megjelenő szó szerint, vagy lényegi mondanivalójában, képi világában  idézett tartalmat. Amennyiben ez az engedélykérés nem történik meg, üzemeltető és a szerzői jog jogosultja az oldal tartalmának használatáért un. bérleti díjra jogosult, melynek összege 20 000 forint/nap.

Így értelemszerűen jelen honlap bármely részének módosítása, terjesztése, másolása, többszörözése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni.

Nyilatkozat szerkesztőségek számára

Bármely olyan sajtómegjelenésre (pl. interjú, vélemény, egyéb nyilatkozat) vagy egyéb felhasználásra, amely a honlapon szereplő tartalmakkal kapcsolatos, csak az eseti hozzájárulásunkkal kerülhet sor. Szintén eseti hozzájárulásunkra van szükség az adott anyag kontextusában mind a képeken szereplő személyek vagy állatok képmását ábrázoló fényképek közzétételéhez. Amennyiben az elkészült dokumentum tartalmában a megjelenés előtt változás történik, az csak abban az esetben tehető közzé, amennyiben a módosított tartalmat előzetesen jóváhagytuk.

2022.02.22.

Vet-Scan Képalkotó Diagnosztika Kft.