1044 Budapest, Megyeri út 53. +36-30/254 9121

Az Vetscan honlapján megjelentetett Adatvédelmi tájékoztató

Utolsó módosítás időpontja: 2018.09.10

Az Vetscan tiszteletben tartja az Ön adatvédelmi jogait. Ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük, hogy kik vagyunk, hogyan gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk fel az Ön személyes adatait, és hogy Ön hogyan gyakorolhatja az adatvédelmi jogait. Ez az Adatvédelmi tájékoztató a www.vetscan.hu oldalon működő honlapunkon (a „Honlap”) keresztül gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

Ha a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy aggálya lenne, keressen minket az Adatvédelmi tájékoztató végén megadott elérhetőségeinken.

Gyors elérés

A tájékoztatás teljessége érdekében javasoljuk, hogy az egész Adatvédelmi tájékoztatót olvassa végig. Ha mégis csak egy bizonyos pontot szeretne megnézni, alább a megfelelő hivatkozásra kattintva könnyen megtalálhatja az adott pontot.

Mivel foglalkozik a VetScan?

Az VetScan. az Affidea Csoport magyarországi tagja, amely a legnagyobb és legsikeresebb Európa-szerte működő vállalat az egészségügyi szolgáltatások területén. Szakterületébe tartoznak a kisállatok diagnosztikai vizsgálata. További információt az VetScan honlapján, a „Magunkról” menüpontban talál.

Személyes adatainak kezelője a VetScan Kisállat Diagnosztika.

Milyen személyes adatokat gyűjt aVetScan a Honlapon keresztül, és milyen célból gyűjti ezeket?

Alapvetően az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjthetünk Önről:

 • Ön által önként megadott adatok

  A Honlapunk bizonyos részein kérhetünk Öntől önként megadott személyes adatokat, például:

  • hogy szeretne-e feliratkozni a Hírlevelünkre;
  • hogy egy kapcsolatfelvételi űrlapon továbbítsa nekünk a kérdéseit;
  • hogy a „Karrier” menüpontban jelentkezzen állásajánlatainkra.

  Az adatgyűjtés időpontjában mindig megadjuk az adatgyűjtés és adatkezelés célját.

 • Automatikusan gyűjtött adatok

  Amikor felkeresi a Honlapunkat, automatikusan gyűjthetünk bizonyos adatokat az Ön által használt készülékről.

  Ilyen automatikusan gyűjtött adat lehet például az Ön IP-címe, a készülékének típusa, a készülék egyedi azonosítószámai, a böngésző típusa, a tágan vett földrajzi hely (pl. ország vagy város szintjén) és más műszaki adatok. Arról is gyűjthetünk adatokat, hogy az Ön készüléke hogyan kapcsolódott a Honlapunkhoz, Ön milyen oldalakat nézett meg és milyen hivatkozásokra kattintott rá.

  Ezeknek az adatoknak a segítségével jobban megismerhetjük a Honlapunkra irányuló forgalmat, hogy honnan érkeznek az olvasóink, és mely tartalmak érdeklik őket a leginkább. Ezeket az adatokat belső elemzési célokra, valamint arra használjuk, hogy még jobbá és a látogatók számára relevánsabbá tegyük a Honlapunkat.

  Az adatok egy részét cookie-k és más hasonló követő technológiák alkalmazásával gyűjthetjük, amelyekről a [hivatkozás] elérhető, cookie-k alkalmazásáról szóló tájékoztatónkban adunk részletes tájékoztatást.

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat alapvetően csak az ezen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célokra, valamint az adatgyűjtéskor Önnel ismertetett célokra használjuk fel. Ezenkívül azonban olyan célokra is használhatjuk a személyes adatait, amelyek nem összeegyeztethetetlenek az Önnek megadott célokkal (például közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból), ha és amennyiben ezt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik.

Kikkel osztja meg a VetScan a személyes adataimat?

Személyes adatait a következő címzettekkel oszthatjuk meg:

 • a vállalatcsoportunkhoz tartozó vállalatokkal vagy harmadik fél szolgáltatókkal és partnerekkel, amelyek adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújtanak nekünk (például a Honlapunk biztosítása, funkcióinak rendelkezésre bocsátása vagy biztonságának javítása érdekében), vagy más személyekkel, akik egyébként a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokból kezelnek személyes adatokat, vagy akikről a személyes adatainak gyűjtésekor tájékoztattuk.
 • bármely illetékes jogalkalmazó szervvel, szabályozó, kormányzati hatósággal, bírósággal vagy más harmadik féllel, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az adatközlésre szükség van (i) az alkalmazandó jogszabályok vagy más előírások alapján; (ii) törvényes jogaink gyakorlása, megállapítása vagy védelme érdekében; vagy (iii) az Ön vagy bármely más személy létfontosságú érdekeinek védelmében;
 • potenciális vevővel (és annak megbízottjaival, tanácsadóival) bármilyen adásvételre, egyesülésre vagy üzleti tevékenységünk bármely részének felvásárlására irányuló ajánlat kapcsán, amennyiben tájékoztatjuk a vevőt, hogy az Ön személyes adatait csak a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célokra használhatja;
 • bármely más személlyel, amennyiben Ön hozzájárulását adta az adatok megosztásához.

A személyes adatok kezelésének jogalapja (csak EGT-beli látogatók esetében)

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben élő látogatóként keresi fel a Honlapunkat, a fenti személyes adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozó jogalapunk az adott személyes adattól és az adatgyűjtés konkrét körülményeitől függ.

Azonban rendszerint csak akkor gyűjtünk személyes adatokat Önről, ha Ön ehhez hozzájárult, ha az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez van szükségünk a személyes adatra, vagy ha az adatkezelés a saját jogos érdekünkben áll, és az Ön adatvédelmi érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségünk miatt, vagy egyébként az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelmében lehet szükségünk az Ön személyes adatainak gyűjtésére.

Ha jogi kötelezettségnek való megfelelés vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében kérünk Öntől személyes adatokat, erről a megfelelő időben tájékoztatni fogjuk, és arról is felvilágosítjuk, hogy a személyes adatok megadása kötelező-e (illetve, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha Ön nem adja meg a személyes adatait).

Hasonlóképpen, ha jogos érdekeinkre (vagy harmadik fél jogos érdekeire) hivatkozva gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, kellő időben konkrétan megjelöljük, hogy milyen jogos érdekekről van szó.

Hogyan gondoskodik a VetScan a személyes adataim biztonságáról?

Megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket alkalmazunk az Önnel kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatok védelme érdekében. Az általunk bevezetett intézkedéseket úgy alakítjuk ki, hogy a személyes adatainak kezelésével járó kockázat mértékének megfelelő biztonsági szintet tudjunk garantálni.

Nemzetközi adattovábbítások

Személyes adatait továbbíthatjuk az Ön országától különböző országba, illetve az adatkezelés ilyen országban is történhet. Ezekben az országokban az Ön országában érvényes adatvédelmi jogszabályoktól eltérő jogszabályok lehetnek érvényben (amelyek bizonyos esetekben alacsonyabb szintű védelmet biztosítanak).

A Honlapunk Magyarország területén lévő szervereken fut, és a világ minden táján vannak külső szolgáltatóink és partnereink. Ennek megfelelően az Öntől gyűjtött személyes adatok kezelése ezen országok bármelyikében történhet.

Mindamellett megfelelő garanciákat vezettünk be annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak védelme továbbra is megfeleljen a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak. Ugyanígy a külső szolgáltatóinknál és partnereinknél is ezekhez hasonló, megfelelő garanciákat vezettünk be. Igény esetén további tájékoztatást biztosítunk.

Adatmegőrzés

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat akkor őrizzük meg, ha ezt aktuálisan fennálló jogos üzleti igény teszi szükségessé (például, hogy biztosítani tudjuk az Ön által kért szolgáltatást vagy, hogy teljesíteni tudjuk a vonatkozó jogi, adóügyi vagy számviteli előírásokat).

Ha a személyes adatainak kezelését aktuálisan fennálló üzleti igény nem indokolja, akkor az adatokat vagy töröljük, vagy anonimizáljuk. Amennyiben ez nem lehetséges (például, mert a személyes adatairól biztonsági másolat készült), akkor a személyes adatait biztonságosan, minden további adatkezeléstől elkülönítve tároljuk mindaddig, amíg a törlés lehetővé válik.

Az Ön adatvédelmi jogai

Az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg Önt:

 • Bármikor megtekintheti, helyesbítheti, módosíthatja személyes adatait, illetve kérheti azok törlését.
 • Ezenkívül, ha Ön az Európai Unió lakosa, tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, valamint kérheti a személyes adatai hordozhatóságát.
 • Arra is bármikor joga van, hogy lejelentkezzen az üzletszerzési céllal küldött üzeneteinkről. Ezt a jogát az általunk küldött üzletszerzési célú e-mailekben található „leiratkozás” vagy „opt-out” linkre kattintva gyakorolhatja. Ha más típusú üzletszerzési tevékenységeinket (például postai reklám vagy telemarketing) szeretné letiltani, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az „Elérhetőségünk” pontban megadott módon.
 • Amennyiben személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, Ön bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét, és akkor sem befolyásolja a személyes adatai kezelését, ha erre van más jogalapunk a hozzájáruláson kívül.

Ha valamely fenti jogát szeretné gyakorolni, lépjen kapcsolatba velünk az „Elérhetőségünk” pontban megadott módon. Minden olyan megkeresésre válaszolunk, amelynek révén magánszemély kívánja gyakorolni adatvédelmi jogait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A személyes adatai általunk történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál. Ettől függetlenül bízunk benne, hogy először minket keres meg, ha ilyen problémája merül fel. További tájékoztatást a felügyeleti hatóságtól kérhet Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató módosításai

Ezt az Adatvédelmi tájékoztatót időnként módosíthatjuk a változó jogi, technikai és üzleti környezetnek megfelelően. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása esetén – az adott módosítás jelentőségétől függően – megtesszük a megfelelő lépéseket az Ön tájékoztatása érdekében. Az Adatvédelmi tájékoztató lényeges

módosítása esetén kérjük az Ön hozzájárulását, ha és amennyiben ezt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató utolsó módosításának dátumát feltüntetjük a dokumentum tetején.

Elérhetőségünk

Ha a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy aggálya lenne, keressen minket a következő elérhetőségeink valamelyikén: Kiss Angéla, dpo.hu@affidea.hu.

Weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt tudjuk Önnek biztosítani. Az adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálja, hogyan gondoskodunk adatai védelméről, illetve hogyan tudja megváltoztatni cookie-beállításait. Részletek

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás